Ubezpieczenie na życie osoby niepełnosprawnej

Wydawać by się mogło, że zakup polisy ubezpieczeniowej na życie dla osoby niepełnosprawnej może spotkać się z wieloma przeszkodami i brakiem przychylności ze strony firmy ubezpieczeniowej. Nic bardziej mylnego. Osoby niepełnosprawne również mogą zainwestować w ochronę swojego zdrowia i życia.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Jest to osoba, posiadająca imienne potwierdzenie niepełnosprawności w formie orzeczenia wydanego przez komisję. Występują trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany bądź znaczny, czyli wymagający pomocy w funkcjonowaniu oraz stałej opieki. Sama niepełnosprawność, to trwała lub okresowa niezdolność do funkcjonowania z powodu naruszenia sprawności organizmu. Najbardziej znane rodzaje obejmują sferę ruchowości, intelektu i narządu wzroku lub słuchu. Innymi schorzeniami ujętymi w definicji niepełnosprawności jest chociażby cukrzyca (niepełnosprawność metaboliczna). Wpływ na nią mają czynniki zewnętrzne, np. wypadki, ale także wewnętrzne, np. uwarunkowania genetyczne. Osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości wypełniania ról społecznych. 

Polisa na życie dla niepełnosprawnych 

Zastanawiając się nad zakupem polisy ubezpieczeniowej na życie, warto najpierw sprawdzić, które firmy ubezpieczeniowe oferują taką usługę. Następnie, należy poznać owe oferty i dobrze je przeanalizować pod kątem wyłączeń, okresów karencji i zdarzeń polisowych. Niewątpliwie, należy to zrobić bardziej skrupulatnie, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości. Pierwszym krokiem ze strony ubezpieczyciela będzie ankieta zdrowotna, obejmująca kwestionariuszem historię choroby lub zdarzenia, które spowodowała niepełnosprawność. Przygotowując ofertę, ubezpieczyciel z pewnością weźmie też pod uwagę stopień oraz rodzaj niepełnosprawności, a także czas jej trwania. Ma na to wpływ fakt, że innej ochrony wynikającej z polisy będzie wymagała osoba chorująca na stwardnienie rozsiane, niewidoma, czy osoba sparaliżowana. Innej opieki medycznej wymaga osoba z niepełnosprawnością fizyczna nabytą, a innej osoba przewlekle chora. W przypadku niepełnosprawnego intelektualnie, polisę może wykupić rodzic, lub opiekun prawny i trwa ona do momentu jego śmierci.

Podsumowując, niepełnosprawność nie wyklucza możliwości zakupu ubezpieczenia na życie. Natomiast może eliminować niektóre obszary ochrony, na co należy zwrócić uwagę. Warto rozważyć również zakup rozszerzeń zdarzeń polisowych do umowy. Ubezpieczyciel powinien podejść bardzo indywidualnie do oceny stanu zdrowia niepełnosprawnego i zaoferować mu ochronę, która będzie dla niego najbardziej odpowiednia.

Dodaj komentarz